Ανακαίνιση σπιτιού:

Γκρεμίσματα - καθαιρέσεις αποξηλώσεις

 

Η αλλαγή χρήσης ενός επαγγελματικού χώρου ή, η ανάγκη για τη διαμόρφωση νέων χώρων σε μια κατοικία έχουν σαν αφετηρία το γκρέμισμα τοίχων. Αναλαμβάνουμε το γκρέμισμα των εσωτερικών τοίχων και διαθέτουμε τα απαραίτητα υποστηρικτικά συνεργεία για την αναδιαμόρφωση του χώρου σας.

Στα γκρεμίσματα τοίχων περιλαμβάνεται και το ξήλωμα του παλαιού ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού, που πιθανόν να υπάρχει εντός των τοίχων. Η αποκομιδή των μπάζων και όλων των άχρηστων υλικών γίνεται από εμάς και, ο χώρος παραδίδεται καθαρός.

Όπως είναι φυσικό το γκρέμισμα ενός τοίχου δημιουργεί στο χώρο (διπλανούς τοίχους και πατώματα) μερεμέτια, που θα πρέπει να διορθωθούν. Φροντίζουμε να σοβατίσουμε τις ενώσεις των τοίχων, να τις βάψουμε και να επιδιορθώσουμε τα χαλασμένα πατώματα. Όλες οι παραπάνω εργασίες είναι προμελετημένες από ειδικό μηχανικό, που φροντίζει για την οργάνωση των συνεργείων.

Επιπλέον στα γκρεμίσματα τοίχων φροντίζουμε για:

  • να ενημερωθούν οι γείτονες για τις επερχόμενες εργασίες,

  • να μη ενοχλούνται τις ώρες κοινής ησυχίας,

  • να διατηρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι καθαροί,

  • να προστατευθούν και να αμπαλαριστούν τα αντικείμενα, που βρίσκονται στο χώρο

  • και επίσης να επανασυνδεθούν οι ηλεκτρικές γραμμές και οι υδραυλικές σωληνώσεις που έχουν κοπεί.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες, που αφορούν τα γκρεμίσματα τοίχων, γίνονται με γνώμονα την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών και την προστασία της περιουσίας σας.